Detta är Lero Byggkonsult

Leif Rosell startade Lero Byggkonsult 2014 och gick då in som Partner i Ablix Sveriga AB.

Detta samarbete avslutades vid årsskiftet 2019/2020.

Lero Byggkonsult AB fristående byggkonsult som utför uppdrag som bygg- och projektledare åt kommeriella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Som fristående konsult med den breda erfarenhet som lång tid i branschen ger så har Lero Byggkonsult AB ett brett kontaktnät. Vi hjälper till med allt från projektering, kalkyler, upphandlingar av entreprenader, genomförande och besiktningar. På senare tid har det också blivit en hel del underhållsplaner åt bostadsrättsföreningar.