Lite om mig, Leif Rosell

Leif Rosell

Hur är jag.

Jag är mycket resultatfokuserad. Ser oftast möjligheter där andra ser problem. Jag tror inte på att leta "syndabockar" utan vill hela tiden framåt genom att lösa problemen. Det är bättre att fatta ett beslut, rätt eller fel, än att inte fatta något beslut alls. Sedan kan man titta bakåt för att se varför det gick som det gick. Ta lärdom av det inträffade för att samma störning inte skall uppstå igen. Genom min breda erfarenhet så kan jag snabbt sätta mig in i projekten och se vad som behöver göras och i vilken ordning. Jag gillar när det är ordning och reda i projekten. Jag har lätt att samarbeta med olika aktörer i ett byggprojekt. Allt från beställare och hyresgäster till entreprenörer.  

Lite historik

Född 1959 i Stockholm. Uppvuxen i Örebro.

Examen från 4-årig byggteknisk gren vid Teknis, Rudbeckskolan, Örebro 1978.

Lumpen vid I3, Örebro som plutonsbefäl 1979,

Började i på ABV, Örebro som utsättare 1981, vidare som arbetsledare på ABV i Stockholm. Hamnade på kalkylavdelningen efter sammanslagningen med JCC. Tillbaka till Örebro och då som personalman 1988.

Åter till stockholm 1996 men då som entreprenadingenjör på Produkta Ombyggnads AB. Vidare tilll Geodells bygg AB 2000 för att 2006 ta steget över och bli konsult på Projektledarhuset.