Kontrollansvarig PBL

Som kontrollansvarig enligt PBL så är Lero Byggkonsult AB beställarens länk mellan kommunens byggnadsnämnd och entreprenören.

 

Leif Rosell är av RiSe certifierad kontrollansvarig och medlem i SBR.

Som kontrollansvrig hjälper Lero Byggkonsult AB beställaren med:

 - Upprättande av kontrollplan

 - Genomgång med kommunens byggnadsinspektör på av kommunen kallad startmöte.

 - Genomför uppföljning av entreprenörens egenkontroller.

 - Samlar ihop dokumentation för överlämnande till beställaren och kommunen

 - Medverkar vid kommunens slutmöte.