Entreprenadbesiktningar 

Lero Byggkonsult AB utför entreprenadbesiktningar i huvudsak för byggåtgärder. Vid mindre projekt tar vi även med installationerna.

 

Leif Rosell är av RiSe certifierad besiktningsman och medlem i SBR´s besiktningsgrupp.

En entreprenadbesiktning går till på följande vis.

  • Besiktningsmannen läser in sig på projektet.
  • Genomgång av entreprenadkontrakt och dom handlingar som ingår i kontraktet.
  • Kallar entreprenör och beställare till för- eller slutbesiktning.
  • Förbesiktning utförs för att vissa saker byggs igen och kan inte kontrolleras vid en slutbesiktning. Besiktningsmannen skriver ett utlåtande över förbesiktningen.
  • Slutbesiktning utförs när projektet är helt färdigställt. Besiktningsmannen skriver ett utlåtande över slutbesiktningen. I utlåtandet framgår det när garantitiden avslutas.