Genomförda projekt

2020-2021

S K T Fastighetsförvaltning AB

Ombyggnad av kontorsfastighet till LSS-boende

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning.

Beställare: S K T Fastighetsförvaltning AB

2016-2018

NREP, Norrboda handelscentrum

Nyetablering av handelscentrum i Upplands Bro kommun. Från obruten mark till färdigt handelscentrum, Byggnation av ny Stora Coop (7500 m2) samt ny Byggmax.

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning.

Beställare: NREP via Proma AB

2015-2017

CityCon AB, Tumba centrum

Omflyttningar i centrum inför en större ombyggnadbyte av rullband och installation av 2 nya hissar, 115 milj.

Min uppgift: Projekteringsledning, projektledning, byggledning och ekonomistyrning.

Beställare: CityCon AB

2014

Brf. Grimskär 1, Stockholm

Anordnande och installation av 2 st tvättstugor med totalt 4 tvättgrupper, 2 milj.

Min uppgift: Projektledning, byggledning, kontrollansvarig enligt PBL.

2011-2012

CityCon AB, Åkermyntans centrum

Utvidgning av köpcentrumet med cirka 1500m2 i huvudsak för ICA men även tillskapande av fler butiker samt en upprustning av befintliga ytor, 65 milj.

Min uppgift: Projekteringsledning, projektledning, byggledning och ekonomistyrning.

Beställare: CityCon AB

2010

Stockholms Hamnar, Stockholm

Tillbyggnad av skärmtak vid magasin 9, 1,5 milj.

Diverse hyresgästanpassningar, cirka 2 milj.

Min uppgift: Projektledning och ekonomiuppföljning,

Beställare: Stockholms Hamnar

2008

Ombyggnad av Salem Centrum

Hyresgästanpassningar för butiker såsom VI-handlare, blomsterbutik, Sushi-restaurang och klädbutiker, 22 milj.

Ventilationsförnyelse i del av centrum, 4 milj.

Projektledning, inköp, ekonomi,

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning

Beställare: Aberdeen Property Investors

2007

GE Healthcare, Uppsala

Ombyggnad och tillbyggnad för ny produktionslinje Dextran och Agarose. Byggprojektet omsatte 110 milj.

Min uppgift: Ekonomiuppföljning, tidsplanering och slutförande av byggprojektet.

Beställare: GE Healthcare

2006

Grand Hôtel, Cadier lounge bar

Ombyggnad i kulturmiljö, 35 milj.

Min uppgift: Inköp, planering, projektledning och byggledning

Beställare: Grand Hôtel,

2023

Brf Platån

Injustering av värmesystemet, byte av 3200 radiatorventiler.

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning

Beställare: Brf Platån

2023

Stiftelsen Judacia

Ombyggnad av lokal till synagoga

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning

Beställare: Bajit

2021-2022

Brf Platån

Fönsterbyte av 2500 fönster

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning.

Beställare: Brf Platån

2019-2020

Svenska Kyrkan, Gustavsberg-Ingarö församling

Invändig renovering av Ingarö Kyrka, kyrkan är kulturminnesmärkt.

Min uppgift: Projektledning, byggledning och ekonomistyrning.

Beställare: Gustavsberg-Ingarö församling

2019, 2023

Sigtunahem

Besiktning av ombyggnaden av lägenheter Frejgatan, Märsta och Stora Brännbo

Garantibesiktningar

Mina uppgifter: Huvudbesiktningsman och byggbesiktning

2016

Drivelab Hotell

Nyproduktion av hotell

Min uppgift: Inköp

Beställare: Arlanda holding AB 

2015

Kv. Kanin, Täby Centrum

Nybyggnad av garage i betong och prefab.

Min uppgift: Byggledning av betongarbeten. Hålla i bygg- och ekonomimöten.

Beställare: Riksbyggen och Besqab

2013

Kv. Franstorp, Sundbyberg

Nybyggnad av garage i betong och prefab.

Min uppgift: Byggledning av betongarbeten. Hålla i bygg- och ekonomimöten.

Beställare: Riksbyggen

2010

Kv. Åkermyntan, Legevisitten

Ombyggnad för vårdcentral, 5 milj.

Min uppgift: Projektledning, ekonomistyrning och byggledning.

Beställare: Citycon AB,

2009

Sundbybergs Stad, Kv. Viggen 5, Förskola/skola

Nyproduktion av skola och upprustning av skolgård, 85 milj.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Min uppgift: Projektledning, och byggledning

Beställare: Sundbyberg Stad